Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

‘Mijn CVI’ is een serious game voor psycho-educatie voor kinderen met een cerebrale visusstoornis (CVI) in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. Het doel van het programma ‘MijnCVI’ is dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen CVI, welke invloed CVI heeft op hun functioneren en hoe ze hier in het dagelijks leven mee om kunnen gaan.

Door het volgen van het programma krijgen de kinderen inzicht in hun eigen mogelijkheden en beperkingen, ontwikkelen ze een reëel gevoel van eigenwaarde en leren ze te participeren op school en in de vrije tijd.

Het programma ‘MijnCVI’ bestaat uit een digitale lessenreeks van acht lessen waarbij interviews getoond worden van kinderen en jongeren die zelf CVI hebben. In deze interviews wordt uitgelegd wat CVI voor hen inhoudt, waar ze last van hebben en wat hen helpt.

Bekijk ook de video's over CVI

Positief zelfbeeld

Bij CVI is er sprake van stoornissen in de visuele functies als gevolg van hersenschade of aanlegstoornissen van de hersenen. CVI is de meest voorkomende oorzaak van een visuele beperking op de kinderleeftijd (ongeveer 30%). CVI heeft vele uitingsvormen, afhankelijk van het gebied in de hersenen dat beschadigd is. CVI is ingewikkeld om te begrijpen voor ouders, kinderen en hun omgeving. Kinderen met CVI ervaren daarom veel onbegrip.

Het krijgen van een positief zelfbeeld is hierdoor een stuk lastiger dan voor goedziende leeftijdgenootjes. Ervaren wordt dat kinderen met CVI zich hierdoor onzeker voelen, zich terugtrekken uit sociale contacten, schoolse taken niet kunnen of willen maken en situaties gaan vermijden. Hierdoor ontwikkelen kinderen zich niet optimaal passend bij hun mogelijkheden.

Meld je aan voor MijnCVI

Het Expertisecentrum CVI van Bartiméus doet onderzoek naar het effect van MijnCVI bij kinderen van zes tot twaalf jaar. Voor dit onderzoek zoeken we nog deelnemers. Willen u en uw kind meedoen? Stuur dan een mail naar Mariska Stokla-Wulfse van het Expertisecentrum CVI.