Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Oogbesturing

Met oogbesturing kunnen steeds meer mensen met een ernstige meervoudige beperking leren om te communiceren en activiteiten te doen met behulp van een computer. Door naar het scherm te kijken en met de ogen objecten ‘aan te klikken’, brengen ze een reactie teweeg. Hierdoor ervaren ze eigen invloed en plezier. Oogbesturing maakt het voor mensen met een ernstige meervoudige beperking ook mogelijk om zichzelf te uiten en te communiceren met anderen.

Is oogbesturing ook mogelijk voor mensen met visuele beperkingen?

Voor iemand die slecht ziet, is oogbesturing niet vanzelfsprekend. Allerlei factoren kunnen een rol spelen. Denk aan scheelstand van de ogen, een lage gezichtsscherpte, een beperkt gezichtsveld, moeite met het bewegen van beide ogen in alle richtingen en moeite met het verwerken van alle visuele informatie.

Bartiméus geeft individueel advies over de mogelijkheden van oogbesturing bij mensen die slecht zien. Het adviestraject start met een onderzoek, afgestemd op de situatie van de cliënt.

Bekijk de video

In een korte film brachten we in beeld hoe wij bij Bartiméus met oogbesturing werken. En vooral ook: hoe dit onze cliënten verder helpt.

Onderzoek en advies

Een onderzoek voor oogbesturing kan thuis, op school, in een revalidatiecentrum of zorginstelling plaatsvinden. Een onderzoek op een Bartiméuslocatie is natuurlijk ook mogelijk.

Nog niet bekend met oogbesturing

Bij mensen die nog niet bekend zijn met het werken met oogbesturingsapparatuur kan een onderzoek oogbesturing gedaan worden. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of iemand in staat is het gehele scherm te bekijken en hier langere tijd naar te kijken om met de ogen te ‘klikken’.

Doormiddel van oogbesturingssoftware, de observatie en een analyseprogramma wordt duidelijk welke belemmerende factoren een rol spelen en waar mogelijkheden liggen. Vervolgens denken we mee over oplossingen. Is het verbeteren van het kijkgedrag nodig voor oogbesturing, dan kan dat via Bartiméus getraind worden.

Al wel bekend met oogbesturing

Bij mensen die al ervaring hebben met het werken met oogbesturingsapparatuur kan Bartiméus, bij vragen, onderzoeken in hoeverre de visuele beperking van invloed is op het gebruik van de apparatuur. Welke aanpassingen of trainingen zijn er nodig om oogbesturing beter te laten functioneren? Kunnen de positionering, instellingen en indeling van het scherm nog geoptimaliseerd worden?

Ook therapeuten die vragen hebben over de inzet van oogbesturing bij hun cliënten kunnen contact opnemen met Bartimeus voor ondersteuning en advies.

Passing

Bartiméus kan ook betrokken worden bij een passing door een leverancier of bij de start van een eventuele proefperiode. Bartimeus denkt graag mee met betrokken therapeuten en leverancier om het gebruik van oogbesturing vanaf het begin te optimaliseren, rekening houdend met de visuele beperking.

In kaart brengen van kijkgedrag

Oogbesturing kan ook ingezet worden om kijkgedrag in kaart te brengen bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het doel is dan niet om te gaan werken met oogbesturing, maar de oogbesturingsapparatuur wordt dan ingezet als onderzoeksmiddel.

Warmtekaart en lijndiagram dat de computer genereert bij het in kaart brengen van het kijkgedrag..
Warmtekaart en lijndiagram. Dit geeft inzicht in het kijkgedrag van de cliënt.

Kijktraining

Soms komt uit het onderzoek dat oogbesturing ondanks de visuele beperkingen goed kan, maar dat daarvoor de visuele vaardigheden nog verbeterd moeten worden.

In dat geval kan het kijkgedrag getraind worden met apparatuur gefaciliteerd door Bartiméus, in samenwerking met RDG Kompagne. Deze training bestaat uit een persoonlijke aanpak. We kijken naar de visuele basisvaardigheden en stemmen af met andere betrokken therapeuten.

Vragen over oogbesturing?

Heb je vragen over oogbesturing? Neem gerust met ons op.