Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

RETT-syndroom

Het RETT-syndroom is een ontwikkelingsstoornis van de hersenen, die vrijwel alleen bij meisjes voorkomt. Hun ontwikkeling vertraagt of stopt na zo'n 18 maanden. Veel patiëntjes hebben opvallend sprekende ogen, waardoor het lijkt alsof ze goed zien. Dat is niet altijd zo.

Het RETT-syndroom komt door een spontane afwijking in de genen. Het is dus geen erfelijke aandoening. Jaarlijks worden er in Nederland tussen de 8 en 10 meisjes mee geboren (ongeveer 1 op 10.000 geboren meisjes).

Het syndroom is een afwijking in de ontwikkeling van het zenuwstelsel, vooral de hersenstam. De meisjes komen ogenschijnlijk gezond ter wereld en ontwikkelen zich als baby aanvankelijk normaal of wat vertraagd. Ergens tussen de 6e en 18e maand vertraagt of stagneert de ontwikkeling.

Gevolgen voor het zien

  • Onwillekeurige bewegingen van het oog (nystagmus);
  • Doordat ze alle lichaamsbewegingen moeilijk kunnen aansturen, zijn ook de oogbewegingen moeilijk aan te sturen.

Behandeling en mogelijkheden