Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boris van der Ham (VGN) op werkbezoek bij VIVIS

Donderdag 7 april bezocht voorzitter Boris van der Ham van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) met een aantal collega’s de Bartiméuslocatie in Doorn. Focus lag op expertise, zorg en leven met een visuele beperking. ‘Heel bijzonder om van de bewoners te horen hoe zij in het leven staan.'

VGN delegatie in gesprek met bewoners Bartimeus

De VGN delegatie bracht een werkbezoek aan VIVIS, het samenwerkingsverband van instellingen voor mensen met een visuele beperking. In dit geval vond het bezoek plaats bij Bartiméus. De bestuursvoorzitters van Bartiméus, Koninklijke Visio en Robert Coppes Stichting verwelkomden de delegatie. 

De delegatie heeft kennis gemaakt met onze sector, met onze cliënten en met onze organisaties. Daarbij hebben we vooral laten zien wat het specialistische karakter is van de zorg voor mensen met visuele beperkingen.

Expertise meervoudige beperking

We toonden mooie voorbeelden van onze samenwerking binnen VIVIS inclusief Kennis over Zien, waarin we de expertise op het gebied van leven met een visuele beperking bundelen. Zo gaf Marjo van Welbergen (Bartiméus) namens de gezamenlijke expertisegroep Visueel-Verstandelijke Beperking presentaties over Muziek en Brilgewenning voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking.

Samen ontwikkelen we kennis die echt toepasbaar is in de praktijk van onze cliënten

Margreeth Kasper de Kroon, bestuursvoorzitter Koninklijke Visio

Innovatie voor doofblindheid

Ook liet het Bartiméus Fablab de digitale innovatie Heartbeat 2 zien. Hiermee kunnen doofblinde cliënten een medewerker laten merken dat ze hulp nodig hebben, zonder dat die medewerker steeds in de buurt moet zijn.

Margreeth Kasper de Kroon van Koninklijke Visio: 'Mooi om te laten zien hoe wij gezamenlijk onze kennis ontwikkelen die echt toepasbaar is in de praktijk van onze cliënten.'

Welkom in onze woning

Aansluitend was er een lunch met cliënten, wat ook een geanimeerd gesprek op leverde. Eén van de  bewoners van de locatie in Doorn bood de VGN-voorzitter nog een persoonlijk kunstwerk aan.

De bewoners namen daarna de VGN-medewerkers mee naar hun woning om te laten zien welke bijzondere aanpassingen daarin nodig zijn. Zo had een van hen een spraakgestuurde klok.

Ik heb weer veel geleerd vandaag

Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Ook keken ze samen rond bij De Bies, het multifunctioneel centrum voor zwemmen, sport en bewegen annex dagbestedingslocatie bij Bartiméus.

Boris van der Ham: 'Heel bijzonder om met de bewoners in gesprek te gaan en te horen hoe zij in het leven staan. Ik heb weer veel geleerd vandaag.'

Zowel cliënten als de bestuurders genoten zichtbaar en hebben zich prima vermaakt en het belang voor de zorg voor deze speciale doelgroep echt kunnen ervaren.

Meer informatie

Meer informatie over dit werkbezoek en VIVIS is verkrijgbaar via Julianne Meijers, Margreeth Kasper de Kroon en Marian van Heerebeek, bestuursvoorzitters van respectievelijk Bartiméus, Koninklijke Visio en Robert Coppes Stichting. 

Boris van der Ham met Marjo van Welbergen
Boris van der Ham met Marjo van Welbergen van de VIVIS expertisegroep Visueel-Verstandelijke Beperking