Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen?

Zo maken we stembureaus toegankelijk voor iedereen

Over een maand mogen we in Nederland weer naar de stembus. Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Zelfstandig kunnen stemmen is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Maar voor mensen met een visuele beperking ligt dit anders. Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen eigenlijk?

Foto van een stemmal met een hand erop.

Mensen die blind of slechtziend zijn kunnen nog niet altijd op een veilige manier bij het stembureau komen. Laat staan dat ze dan zonder hulp hun stem kunnen uitbrengen. Met het vergrijzen van de bevolking neemt het aantal mensen met een visuele beperking alleen maar toe. Het toegankelijk maken van de verkiezingen wordt daarmee steeds belangrijker. Niet alleen voor mensen met een visuele beperking, maar ook bijvoorbeeld voor ouderen en laaggeletterden.

Stemmen met een visuele beperking

Bartiméus streeft naar een toegankelijke samenleving waarin iedereen – ongeacht een (visuele) beperking – volwaardig kan meedoen. Kunnen stemmen is hier een belangrijk onderdeel van.  

Stembureaus moeten officieel toegankelijk zijn voor alle bezoekers. Dat is in 2019 vastgelegd in de Kieswet. Daarnaast moeten stembureaus goed bereikbaar zijn; ook voor kiezers die gebruik maken van een rolstoel. Voor mensen die niet goed kunnen zien, moeten in elk stembureau de volgende zaken geregeld zijn:  

  • Er moet een vergrote kandidatenlijst hangen; 

  • Er is minimaal één leesloep aanwezig; 

  • Het stemhokje moet goed zijn verlicht. 

Mensen met een visuele beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje. Hiervoor mag je zelf iemand meenemen of je vraagt hulp aan iemand van het stembureau. 

Stembureaus met extra voorzieningen

Sommige stembureaus hebben extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een gehandicaptentoilet. Er zijn ook stembureaus met stemhulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, zoals audio-ondersteuning en een zogenaamde stemmal. Wil je weten waar bij jou in de buurt een stembureau is met deze voorzieningen? Je kunt dit opzoeken op de website www.waarismijnstemlokaal.nl. Is het zoeken op deze website lastig voor je, dan kun je dit ook navragen bij je gemeente.   

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie. Zoals een video over stemmen met een mal maar ook informatie over het afgeven van een machtiging als je wilt dat iemand voor jou gaat stemmen.  

Op deze webpagina vind je ook een filmpje waarin precies wordt uitgelegd hoe stemmen met een mal in zijn werk gaat.

Tips voor gemeenten: stembureau toegankelijk maken

Gemeenten en stembureaumedewerkers hebben een belangrijke rol in het toegankelijker maken van de verkiezingen. Dat begint al bij het informeren van de kiezers voorafgaand aan de verkiezingen tot het toegankelijk inrichten van een stemlocatie. In dit artikel van Kennis over Zien delen we tips en geven we uitleg over hulpmiddelen die slechtziende en blinde stemmers mogen gebruiken. Je kunt hier ook een toolbox aanvragen die gemeenten praktisch verder kan helpen.

Neem contact met ons op

Bartiméus adviseert graag verder om de aanbevelingen toe te passen. Neem hiervoor gerust contact met ons op. 

Neem contact op