Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Kwaliteit in 2021: ‘Samen ertegenaan’

Hoe staat het met de kwaliteit van de verblijfszorg bij Bartiméus? In het Kwaliteitsrapport 2021 vertellen cliënten en medewerkers er alles over. Ze blikken terug en vooruit. Er is aandacht voor wat goed is gegaan, wat beter kan en waar we trots op zijn.

client schommelt en begeleidster duwt

Drie punten staan centraal in het Kwaliteitsrapport 2021. Met de komst van de nieuwe Wet zorg en dwang is de hele aanpak van het zorgplan vernieuwd. Ten tweede is het personeelstekort aangepakt. En ten derde is scholing een punt van aandacht geweest. De coronapandemie heeft het ons lastig gemaakt. Maar juist daardoor hebben we ook ontdekt hoe sterk en flexibel we met z’n allen zijn. De bewoners en de medewerkers. We zijn er samen tegenaan gegaan. Dat is iets om trots op te zijn.

Doelen voor 2022

We hebben juiste keuzes gemaakt in 2021. Dat blijkt uit de feedback van de cliënten, de begeleiders en de teams. Nu is het zaak om ons de veranderingen nog meer eigen te maken. Dat betekent dat we ons in het komende jaar blijven richten op de drie hoofdpunten. Een zorgvuldig samengesteld en bijgehouden zorgplan, meer personeel en goede scholing.

Download

Kwaliteit

Meer over ons kwaliteitsbeleid, standaarden en manier van werken lees je op de pagina Kwaliteit en veiligheid