Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Maak kennis met Barry Nugteren, cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor volwassenen met een verstandelijke beperking

Sinds begin maart werken we bij Bartiméus volgens de regels van de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen.

Icoon Wzd

Eén van de regels van de wet gaat over het recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon. Voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers van onze bewoners in Doorn, Zeist en Driebergen is Barry Nugteren de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

Als cliëntenvertrouwenspersoon informeer ik cliënten en hun vertegenwoordigers over de Wzd en sta ik ze waar nodig bij als ze vragen of klachten hebben over de onvrijwillige zorg die ze krijgen

Als iemand minder vrijheid krijgt dan hij of zij wil of als cliënten en cliëntvertegenwoordigers vragen hebben over onvrijwillige zorg, dan kunnen zij contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. ‘Zo kan het zijn dat een cliënt zelf z’n bedtijd wil bepalen of zich niet wil houden aan de bedtijden die de begeleiding heeft bepaald. Of een cliënt wil meer zelfstandig naar buiten terwijl de begeleiding dit te gevaarlijk vindt. Voor dit soort kwesties kunnen cliënten en clientvertegenwoordigers bij mij terecht', licht Barry toe.

Luisteren

‘Mijn werk begint met luisteren’, vertelt Barry. Dat doet ze zonder oordeel. Ook gaat Barry vertrouwelijk om met alle informatie die met haar wordt gedeeld. ‘Ik bespreek de kwesties alleen met anderen als daarvoor toestemming is gegeven. As er toestemming is, kan ik het verhaal bijvoorbeeld voorleggen aan de begeleider. Op deze manier kan ik de kwestie bespreekbaar maken. Begeleiders krijgen zo zicht op de impact van hun besluiten. Want hoe goed het ook bedoeld is, soms zijn de besluiten van hulpverleners té betuttelend. Begeleiders realiseren zich niet altijd dat cliënten mee kunnen denken over bepaalde zaken. Ik maak ze daar dan bewust van.’ Natuurlijk kunnen cliënten en cliëntvertegenwoordigers ook zelf hun kwestie bespreken met de begeleiders. Barry kan dan bijvoorbeeld helpen om het gesprek voor te bereiden, eventueel meegaan naar het gesprek of helpen bij het schrijven van een brief. ‘We bekijken altijd samen hoe ik het beste kan ondersteunen.’

Onafhankelijk

Barry doet haar werk als Wzd vertrouwenspersoon vanuit de stichting Zorgstem. Een cliëntenvertrouwenspersoon moet namelijk onafhankelijk zijn. Dat betekent dat Barry niet mag werken bij Bartiméus. Op die manier kan ze beter opkomen voor de belangen van cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Via Zorgstem werkt Barry ook voor andere organisaties. ‘We zijn buren’ vertelt Barry. Want Barry woont in de regio en werkt er voor verpleeghuizen als Warande en De Bilthuysen. Daarnaast is Barry cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor andere instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld Zideris.

Speciale opleiding

Voor haar werk als Wzd-vertrouwenspersoon werkte Barry als ergotherapeut. Ze vertelt dat haar huidige werk hier goed op aansluit: ‘Als ergotherapeut werk je met de cliënt samen zodat hij zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en regie neemt over z’n eigen leven. Daarvoor moet je heel goed afstemmen op de ander en oplossingen zoeken als iets niet vanzelf gaat. Als cliëntvertrouwenspersoon Wzd kan ik goed gebruik maken van deze vaardigheden.’ Om haar huidige werk als Wzd vertrouwenspersoon goed te kunnen doen, heeft Barry de opleiding Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang gevolgd. Ook is ze ingeschreven in het register voor cliënten vertrouwenspersonen Wzd.

Contact

Wil je iets met Barry bespreken over onvrijwillige zorg, dan kun je haar bereiken via 06 40 53 90 66, of via e-mail: b.nugteren@zorgstem.nl.