Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Kind & Jeugd

De Cliëntenraad Kind & Jeugd denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor cliënten in de leeftijd van 0 tot circa 18 jaar die ondersteuning krijgen van een (ambulant) zorgmedewerker van Bartiméus. Denk daarbij aan onderwerpen als: begeleiding op het kinderdagverblijf of op school, diagnostiek, cursussen of vrijetijdsbestedingen.

De cliëntenraad vergadert eenmaal in de twee maanden. Het merendeel van de bijeenkomsten vindt online plaats, een enkele keer wordt afgesproken op locatie in Zeist. 

Nieuwsbrief

Vacature

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze cliëntenraad. Ben je ouder van een leerling die buiten de Bartiméus-scholen wordt begeleid? Wil je meedenken en meepraten over beleid en ondersteuning die de kinderen de komende tijd nodig hebben?

Visie

Bij Bartiméus vinden we het belangrijk dat cliënten zo vroeg mogelijk kunnen meedenken met beleid binnen de doelstelling van Bartiméus. Samen met ouders/verzorgers van kinderen met een visuele beperking kunnen wij als Cliëntenraad Kind & Jeugd ervoor zorgen dat kinderen die zorg en begeleiding krijgen die zij wensen en nodig hebben en in een omgeving die bij hen past. 

Raadsleden

Voorzitter: Gertjan Veenhof
Leden:

  • Maartje Reijers
  • Carien Senneker
  • Vacature (3)

Geen lid, wel meepraten

Naast leden voor de cliëntenraad zijn wij ook zoek naar betrokken ouders die met ons mee willen denken. Mensen aan wie we vragen uit de organisatie of de cliëntenraad kunnen voorleggen, bijvoorbeeld door middel van een korte enquête. Als dank houden wij je iedere twee maanden op de hoogte van de besprekingen in de cliëntenraad.

Denk en praat mee over Bartiméus

Contact

Wil je iets kwijt of contact opnemen met de Cliëntenraad Kind & Jeugd? Neem dan contact op met onze ambtelijk secretaris Karin Wijsman,