Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad en medezeggenschap

Cliënten, leerlingen en ouders of vertegenwoordigers denken mee over de dienstverlening van Bartiméus, toetsen en adviseren. Heel gericht over behoeften en vraagstukken die spelen in je eigen leven, of dat van je zoon of dochter. Wil je je mening, kennis en ervaring inzetten voor de beste ondersteuning van mensen met een visuele of meervoudige beperking? Lees meer over de cliëntenraden en doe mee.

Algemene informatie over medezeggenschap bij Bartiméus

Het gesprek tussen cliënt, verwant en Bartiméus is essentieel om te weten of onze dienstverlening nog steeds aansluit op de (zorg)behoefte. Die dialoog vindt plaats op alle niveaus van de Bartiméus-organisatie: of het nu met de behandelaar, begeleider of docent is, of de locatieleiding of raad van bestuur. Op die manier dragen we met elkaar bij aan onze missie: 100% leven voor mensen die slechtziend of blind zijn.

Bartiméus is sinds begin 2020 ingedeeld in klantgroepen. Zo kunnen we de zorg, behandeling, onderwijs en overige dienstverlening nog beter afstemmen op cliënten in verschillende levensfases en met specifieke behoeften: Kind & Jeugd, Volwassenen, Volwassenen met een meervoudige beperking en Senioren.

Daarnaast is de Centrale Cliëntenraad er voor alle onderwerpen die Bartiméus breed spelen. Specifiek voor onze scholen is de Medezeggenschapsraad Onderwijs.

Wettelijk kader

Sinds 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) van kracht. De wet vraagt zorgorganisaties om de cliëntenmedezeggenschap nog dichter te organiseren bij de plek of de locatie, waar cliënten geholpen worden. Cliënten kunnen gerichter meepraten en adviseren over onderwerpen die voor hen relevant zijn. Meer over deze wet leest u op de website van de Rijksoverheid

Rechten cliëntenraden

Lees meer over de rol en rechten van cliëntenraden:

Cliëntenraad in de praktijk

De cliëntenraden praten mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Hoe dat gaat hoort u in dit audiobericht Hoe werkt de cliëntenraad.

Cliëntenraad per woonlocatie

Dit zijn de raden op locatie:

  • Cliëntenraad Volwassenen MB (met een meervoudige beperking) Doorn
  • Cliëntenraad Volwassenen MB Driebergen
  • Cliëntenraad Volwassenen MB Zeist
  • Cliëntenraad Volwassenen Verblijf Ermelo en Zeist
  • Bewonersraad Senioren Ermelo (Henriëtte van Heemstrahuis)

Deze cliëntenraden praten mee en geven advies over onderwerpen die voor de bewoners op de locatie en hun vertegenwoordigers relevant zijn. Zoals bijvoorbeeld huisvesting, benoeming van leidinggevenden in de zorg, veiligheid en evenementen op het terrein en algemeen beleid op gebied van voeding, geestelijke verzorging, recreatie/ontspanning en maatschappelijke bijstand.

Cliëntenraden ambulante dienstverlening

Dit zijn de raden die zich richten op ambulante dienstverlening:

  • Cliëntenraad Kind & Jeugd 
  • Cliëntenraad Volwassenen Ambulant
  • Cliëntenraad Senioren Ambulant

Deze cliëntenraden praten mee en geven advies over onderwerpen die voor cliënten, die van ons ambulante dienstverlening ontvangen, relevant zijn. Onderwerpen in het overleg met het management van de betreffende Bartiméus klantgroep kunnen bijvoorbeeld zijn: de dienstverlening van Bartiméus, welke locaties worden gebruikt of de opvolging van het cliënttevredenheidsonderzoek.

Centrale Cliëntenraad

Bartiméus heeft ook een Centrale Cliëntenraad(CCR). De CCR praat met de raad van bestuur over de onderwerpen die Bartiméus breed zijn. 

Onderwijs

Bij de Medezeggenschapsraad Onderwijs denken ouders samen met het onderwijspersoneel mee over het onderwijs op de Bartiméus-scholen. 

Cliëntenraden hebben je nodig!

Cliëntenraden kunnen niet zonder jouw hulp goede adviezen geven aan Bartiméus. Wil je meedenken en/of meepraten met één van de cliëntenraden geef je dan op. Dan word je op de hoogte gehouden van het werk van één of meerdere cliëntenraden en kunt je de cliëntenraad alle informatie geven die nodig is voor een goede medezeggenschap.

Vacatures cliëntenraden Bartiméus

Geen vast lid cliëntenraad maar wel adviseren?

Wil je geen lid worden van een cliëntenraad maar wel adviseren vanuit je ervaringsdeskundigheid? Ook dat kan. 

Denk en praat mee met Bartiméus

Contact

Wil je meer weten over medezeggenschap bij Bartiméus? Neem dan contact met ons op.