Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Volwassenen Ambulant

Welkom op de webpagina van de Cliëntenraad Volwassenen Ambulant. Op deze pagina kan je meer lezen over onze visie, over de speerpunten waar wij ons mee bezig houden en wie wij zijn. Neem voor vragen gerust contact op met de ambtelijk secretaris.

Visie

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is op maat georganiseerd in cliëntenraden per klantgroep. Doel van de cliëntenraad Volwassenen Ambulant is het behartigen van de belangen van de cliënten met een visuele beperking van 18 jaar en ouder (tot AOW-leeftijd). Het gaat ook om cliënten die slechtziend of blind zijn als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Zij zijn handelingsbekwaam met mogelijkheid van eigen regie, ongeacht woonomgeving, tijdelijk of permanent verblijf in een instelling. Tevens wil de cliëntenraad er zijn voor oud-cliënten en toekomstige cliënten.

Dit wordt gerealiseerd door het overleg tussen de cliëntenraad en de klantgroepmanager Volwassenen. We geven gevraagd en ongevraagd advies om zo bij te dragen aan de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening aan volwassenen met een visuele beperking.

Raadsleden

Voorzitter: Evert Riphagen
Vice-voorzitter: José Fijneman
Leden:

  • Simon Remmers
  • Evelyn van de Berg
  • Bianca Stokkingreef
  • Tamara van de Hoef
  • Nienke Braakhekke
De raadsleden stellen zich voor

Speerpunten 2023

Wij kijken met een open blik naar Bartiméus, hoe doet de organisatie het, waar zien wij verbeterpunten en mogelijkheden. Dit doen we door te werken met speerpunten. De speerpunten die dit jaar onze aandacht hebben zijn:

  • Inzetten van ervaringsdeskundigen zoals gastheer/gastvrouw, inloopspreekuren en buddy
  • Contact met de achterban
  • REA College en Werkpad
  • Toegankelijk zorgplan

Contact

Heb je vragen, ideeën of andere suggesties dan kan je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad.

Documenten