Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking

Welkom op de webpagina van de cliëntenraad Volwassenen met een Meervoudige Beperking (VMB). Hier kun je meer lezen over onze visie, wie we zijn en waar we ons mee bezig houden.  

Visie

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is op maat georganiseerd in cliëntenraden per klantgroep. Doel van de cliëntenraad VMB is het behartigen van de belangen van de volwassen cliënten met een meervoudige beperking (naast visueel vaak ook verstandelijk) die bij Bartiméus wonen. Hiertoe denkt en praat de cliëntenraad VMB mee over onderwerpen die van belang zijn voor deze groep cliënten. Diverse onderwerpen zoals de kwaliteit van zorg, het zorgplanproces, medisch beleid, toepassing Wet zorg en dwang, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, vakanties, huisregels, communicatie, et cetera.

Om hierover mee te kunnen praten heeft de cliëntenraad recht op informatie en overlegt hij maandelijks met de klantgroepmanager VMB. Om mee te kunnen beslissen heeft hij adviesrecht voor bepaalde onderwerpen, en voor een beperkter aantal onderwerpen zelfs instemmingsrecht. Ook kan hij een ongevraagd advies geven. Zo probeert de cliëntenraad de stem van de cliënten te zijn en te zorgen dat hun wensen en behoeftes mede leidend zijn voor de zorgverlening en het beleid van Bartiméus. Zodat cliënten de zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben. 

Daartoe is het belangrijk dat de cliëntenraad zo vroeg mogelijk betrokken wordt bij het beleid en gevraagd wordt om mee te denken. En ook dat cliënten (en hun vertegenwoordigers) rechtstreeks inspraak krijgen als het gaat om onderwerpen die direct invloed hebben op hun dagelijks leven. Dit vinden zowel de organisatie als de cliëntenraad een positieve ontwikkeling. 

Speerpunten

Cliëntenraad VMB heeft voor 2024 een aantal speerpunten, te weten: 

  • De paarse krokodil: minder (onnodige) administratieve lasten voor medewerkers in de directe zorg. 
  • Facilitair wordt meer dienstverlenend. Betere communicatie over de uitvoering van werkzaamheden door/via facilitair hoort hier ook bij. 
  • Meer huiskameroverleggen in Doorn en Zeist. 
  • De huisregels worden ge-updatet en gecommuniceerd in de huizen/ groepen. 

Samen staan we sterk

De leden van de cliëntenraad VMB, die alle belanghebbenden vertegenwoordigen, willen graag in contact komen met u als familie, mentor, vrijwilliger, medewerker of in een andere hoedanigheid en horen graag wat er leeft. Wij hopen er daarmee aan bij te kunnen dragen dat de Bartiméus een nog mooiere plek wordt voor uw dierbaren om te wonen en te werken. Contact opnemen kan via email, telefonisch of gewoon op de locatie zelf. 

De onderwerpen dienen wel altijd betrekking te hebben op zaken die voor meer mensen van belang zijn. Helaas kunnen wij geen individuele klachten of vragen oplossen. Natuurlijk kunnen wij wel de weg wijzen.

Samenstelling cliëntenraad VMB

De cliëntenraad VMB bestaat idealiter uit vier cliënten en zes verwanten. Cliënten uit klantgroep VMB (in Doorn, in Driebergen en in Zeist) en verwanten die cliënten VMB in deze drie locaties vertegenwoordigen, voornamelijk cliënten die niet zelf in staat zijn om in de cliëntenraad zitting te nemen. We streven naar een gelijkwaardige vertegenwoordiging vanuit de drie locaties: uit Doorn drie verwanten en twee cliënten, uit Zeist twee verwanten en een cliënt en uit Driebergen een verwant en een cliënt.

Raadsleden

Op dit moment bestaat de raad nog uit meer dan 10 leden.  

  • Uit Doorn: Alfons Gaemers (vice-voorzitter en vader van Frank), Ben Scholten (vader van Jeroen), Hennie Dorrestijn (moeder van Mo), Melissa van Bree en Karel Edens (cliënten).  
  • Uit Driebergen: Jan Lentink (voorzitter en vader van Robert Jan), Johan Baak, Jan de Lange, Anneloes Oldenboom en Leo Koopman (cliënten).  
  • Uit Zeist: Netteke Bonsel (moeder van Sunna) en Linda Jansen (moeder van Amber). 

Vacature

We zijn op zoek naar een cliëntlid uit Zeist. Woon je in Zeist bij klantgroep VMB en wil je wil je meedenken en meepraten over de kwaliteit van zorg en het beleid van Bartiméus voor verblijfscliënten dan zijn we op zoek naar jou. Zie hieronder de vacaturetekst uit onze nieuwsbrief van maart 2024.

Oproep 

Cliëntenraad VMB zoekt een cliënt uit Zeist die in de raad plaats wil nemen. Heb je interesse of wil je meer weten, dan horen we dit graag. Je kunt bellen of mailen met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, Bineke Glas (06 – 81359348) (bglas@bartimeus.nl). Ook kunnen we een keer langs komen op je groep/woning om iets te vertellen over het nut van een cliëntenraad en wat er van jou als cliënt wordt verwacht als je lid wordt. 

Contact

Heb je vragen, ideeën of andere suggesties, neem dan contact op met Bineke Glas, ondersteuner

Documenten