Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Volwassenen Verblijf

Welkom op de webpagina van de Cliëntenraad Volwassenen Verblijf. Op deze pagina kun je meer lezen over wie wij zijn en waar wij ons mee bezig houden. Als je vragen hebt, neem gerust contact op met onze ambtelijk secretaris.

Visie

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is op maat georganiseerd in cliëntenraden per klantgroep. Doel van de cliëntenraad Volwassenen Verblijf is het behartigen van de belangen van de cliënten met een visuele beperking van 18 jaar en ouder (tot AOW-leeftijd) die permanent of tijdelijk bij Bartiméus verblijven. Het gaat ook om cliënten die slechtziend of blind zijn. Zij zijn handelingsbekwaam met mogelijkheid van eigen regie, ongeacht woonomgeving, tijdelijk of permanent verblijf in een instelling.

De medezeggenschap wordt gerealiseerd door het overleg tussen de cliëntenraad en de klantgroepmanager Volwassenen. We geven gevraagd en ongevraagd advies om zo bij te dragen aan de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening aan volwassenen met een visuele beperking die tijdelijk of permanent bij Bartiméus verblijven.

Raadsleden

  • Robbert van der Starre (voorzitter)
  • Henriët de Weerd (vice-voorzitter)
  • Artin Dekker
  • Daphne van der Meer
  • Maik Ormel
  • Mike Schipper

Ambtelijk secretaris: José Boog

Speerpunten 2023

Wij wonen allemaal binnen de omgeving van Bartiméus en nemen daarom elke dag waar hoe de organisatie het doet voor onze medebewoners. De mogelijkheden en verbeterpunten behandelen we door te werken met speerpunten. De speerpunten die het komend jaar van ons de meeste nadruk krijgen zijn:

  • Financiering WLZ versus WMO
  • Visie verblijf (jong) volwassenen

Laatste nieuwsbrieven

Vragen?

Heb je vragen, ideeën of andere opmerkingen dan kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van onze cliëntenraad.