Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Meedenken met cliëntenraden voor een inclusieve samenleving

Wilt u meedenken en meepraten over Bartiméus zonder lid te worden van een cliëntenraad? Dat kan! De cliëntenraden zoeken regelmatig ervaringsdeskundigen om mee te denken en Bartiméus te adviseren over de eigen dienstverlening en over het inclusiever maken van de samenleving. Op deze pagina kunt u zich hiervoor aanmelden, zodat wij u kunnen benaderen als we een vraagstuk hebben dat aansluit bij u en uw interesses.

De cliëntenraden van Bartiméus willen graag het contact vergroten met alle slechtzienden en blinden in Nederland en hun naasten. Met uw ervaringsdeskundigheid gecombineerd met de expertise die Bartiméus al decennia heeft opgedaan, willen we werken aan een inclusieve maatschappij.

Een maatschappij waarin mensen die slechtziend of blind zijn ondersteund en gestimuleerd worden om alles uit het leven te halen wat er in zit. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft.

U hoeft geen cliënt te zijn van Bartiméus

U hoeft geen cliënt te zijn van Bartiméus om zich aan te melden. Ook de mening van mensen die geen cliënt van Bartiméus zijn, waarderen wij zeer.

Ons doel is om niet meer dan vier keer per jaar informatie bij u op te halen. We willen u vragen stellen die relevant voor u zijn, waar u zich mee verbonden voelt, kennis van heeft en/of ervaring mee heeft.

Uw rol(len)

Als u met ons meedenkt en meepraat, kunt u dat doen vanuit verschillende rollen. Als u zich aanmeldt, kunt u aangeven welke rol of rollen u eventueel zou willen vervullen.

  • Toehoorder, waarin u informatie ontvangt
  • Meedenker, waarin u uw mening en feedback geeft
  • Adviseur, waarin u zelf ideeën indient zonder dat er al iets bepaald is
  • Partner, waarin u met ons meewerkt aan bijvoorbeeld een project
  • Regisseur, waarin u de regie neemt en ook echt eindverantwoordelijke bent

We verwachten dat de rollen van meedenker en adviseur het vaakst zullen voorkomen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Meld u nu aan

-- Selecteer een optie --
-- Selecteer een optie --
-- Selecteer een optie --
-- Selecteer een optie --
-- Selecteer een optie --