Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Meer dan 100 jaar Bartiméus

Bartiméus kent een lange, mooie geschiedenis, die meer dan 100 jaar teruggaat in de tijd. In deze periode hebben we veel mooie dingen meegemaakt, met als één van de hoogtepunten de viering van ons 100-jarig bestaan.

Geschiedenis Bartiméus 1915 - 1945

1915-1916

Bartiméus begint als 'Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden' in Utrecht. De oprichting vindt plaats op 14 oktober 1915, maar werd officieel goedgekeurd door HKH Koningin Wilhelmina op 27 januari 1916.

1919

In 1919 komen de eerste kinderen naar de nieuwe blinden- of brailleschool aan het Zusterplein 4 in Zeist.

1921-1926

De 'Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke Tehuizen voor Blinden' is opgericht. Doel van de oprichting: blinden aan goed werk helpen, omdat ze daar in de maatschappij niet aan toekomen. Na aankoop van 12 hectare grond in Ermelo is in 1925 gestart met het bouwen van het tehuis. Dat jaar is ook de naam Sonneheerdt gekozen. De eerste bewoners nemen in 1926 hun intrek in het tehuis.

1927

Vanaf 1924 verhuist de school met internaat naar villa Beeklust in Zeist. Extra vakken worden toegevoegd (naast normale vakken zoals catechisatie en het leren aankleden): Esperanto, Frans, Duits, Engels en muzieklessen. De aparte vakschool leidt op voor handwerk, zoals het maken van manden, stoelmatten, kokosmatten en borstels.

1930

In juni wordt de brailledrukkerij in Ermelo opgericht. Het Nederlands Bijbel Genootschap is vanaf de start een goede klant. De brailledrukkerij groeit uit tot de grootste van Europa.

1935

Er worden in de werkplaats in Ermelo (Productiecentrum Sonneheerdt, de voorloper van Proson) allerlei soorten borstels gemaakt. Om deze te verkopen gaan een blinde en een ziende samen met een kar vol spullen langs de deuren in Ermelo, Putten en Harderwijk.

Geschiedenis Bartiméus 1946 - 1969

1949

Op 16 oktober 1949 bestaat de school van Bartiméus 30 jaar. Er zijn dan 93 leerlingen: 81 op de dagschool en 12 op de vakschool. Hiervan waren 82 kinderen inwonend. In dit jaar wordt het onderwijs aan blinden en slechtzienden gescheiden.

1952

Op 2 juli 1952 kunnen bezoekers het nieuwe internaatsgebouw 'De Gaerde' in Zeist bekijken dat plaats biedt aan 32 slechtziende en blinde kinderen.

1954 

Koningin Juliana brengt een werkbezoek aan Sonneheerdt in Ermelo. Zij wordt rondgeleid langs de diverse afdelingen. Zij heeft ook gesprekken met  slechtziende en blinde mensen die er wonen en werken. De koningin is zeer onder de indruk wat er allemaal voor en door slechtziende en blinde mensen wordt gedaan.

1961 

Start met zorg voor en onderwijs aan 'verstandelijk minder begaafde blinde en slechtziende kinderen'. Eerst op buitengoed De Ehze in het Gelderse Almen, later in Doetinchem, Lochem en in Gorssel.

1963 

Bartiméus koopt 20 hectare bos aan de Oude Arnhemse Bovenweg in Doorn aan om er een centrum voor kinderen en volwassenen te realiseren.

Geschiedenis Bartiméus 1970 - 1989

1972

Het eerste deel van Bartiméushage, centrum voor meervoudig gehandicapte mensen, in Doorn wordt officieel geopend door Prinses Margriet.

Op Texel wordt Bartiméushoeve geopend, een 'vormingscentrum' waar cliënten kunnen kennismaken met de natuur van Texel.

1976

Om slechtziende en blinde jongeren meer perspectief te geven op de arbeidsmarkt wordt er in Ermelo gestart met vakopleidingen. Er starten 18 leerlingen. Meubelstofferen is een van de eerste opleidingen.

1979

Bartiméus start met ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs.

1984

De eerste 24 cliënten van Bartiméushage gaan geïntegreerd wonen in 5 kleinschalige woonvormen, verspreid over Driebergen.

1988-1989

Bartiméus opent (in samenwerking met Het Loo-Erf) revalidatiecentra voor visueel gehandicapte volwassenen in Apeldoorn, dependances in Zwolle, Hengelo en Arnhem. Centrum Bartiméus is vanaf nu Regionaal Centrum Midden-Nederland voor volwassenen, andere delen van het land worden bediend door Visio, Het Loo-Erf en Theofaan.

Geschiedenis Bartiméus 1990 - 2005

1994

Om de slechtziende en blinde bewoners in Ermelo te kunnen laten tuinieren, worden er verhoogde tuinbakken gemaakt.

1995

Ook internationaal zet Sonneheerdt zich in voor arbeidsparticipatie van slechtzienden en blinden, door activiteiten op te zetten die werk opleveren, zoals een kippenboerderij in Afrika.

1997-1998

Bartiméus Regionale Hulpverlening en Bartiméushage worden in één organisatie ondergebracht: Bartiméus Zorg- en Dienstverlening. Per 1 januari 1998 wordt ook de Bartiméus Onderwijsinstelling daarbij gevoegd.

2001

Proson heeft een nieuwe taststok geproduceerd. Door de kromming van de stok worden lage obstakels eerder herkend.

2003

De naam Bartiméushage wordt afgeschaft, alle onderdelen van Bartiméus gaan nu verder onder de naam Bartiméus. 

2005

Het loket van het station Ermelo wordt bemand door medewerkers van Proson. Zij ondersteunen reizigers bij het kopen van een kaartje en verkopen koffie en snoep.

Op het terrein van Sonneheerdt wordt een woonwijk gebouwd waar cliënten tussen mensen vanuit Ermelo en omgeving komen te wonen: omgekeerde integratie. Na jaren van voorbereiding wordt in februari de eerste paal geslagen van Parc Viventra door een toekomstige bewoner van de nieuwe wijk.

Geschiedenis Bartiméus 2006 - 2020

2006-2007

Sonneheerdt en Bartiméus fuseren. Vanaf 2007 gaat de organisatie verder onder de naam Bartiméus.

2008

De Historische Theetuin op het terrein in Doorn is in ere hersteld, mede dankzij donateurs van vereniging Bartiméus Sonneheerdt. De tuin biedt visueel beperkte bewoners een zinvolle dagbesteding.

2008 en verder

In Doorn en Zeist worden de terreinen opnieuw ingericht. In fasen wordt er gebouwd aan nieuwe woningen, kantoor- en onderzoeksruimte en scholen.

Bartiméus agendeert de toegankelijkheid van de samenleving door allerlei initiatieven te ontplooien: Dineren in het DonkerDonkere Belevingsruimte, magazine Iris, Inclusief Advies.

2012

Bartiméus lanceert haar eerste app: de ZIEN App. 

2013

Bartiméus werkt samen met Oogziekenhuis Zonnestraal bij de revalidatie van patiënten die een innovatieve retinachip geïmplementeerd hebben gekregen.

2015

Bartiméus viert haar 100-jarig bestaan met allerlei feestelijke activiteiten gedurende het gehele jaar. Samen met bewoners, leerlingen, cliënten en hun verwanten, vrijwilligers en samenwerkingspartners. En natuurlijk ook samen met onze medewerkers. Het hele jaar kreeg een feestelijk tintje. Er waren Open Dagen, jubileumactiviteiten op de scholen, met als hoogtepunt de opening van de school in Zeist door ZKH Koning Willem-Alexander, en vele congressen en symposia met als klapper het Jubileumsymposium. Het feestelijke jaar werd afgesloten met een Jubileumfeest voor alle medewerkers.

2018

Bartiméus wil haar kennis inzetten voor alle mensen met een visuele beperking in Nederland. In dat verband gaat Bartiméus onder meer intensiever samenwerken met 's Heeren Loo, een van de grootste organisaties in de verstandelijke gehandicaptenzorg en ouderenorganisatie KBO PCOB. Musea en parken als de Efteling worden met onze expertise toegankelijker voor mensen die slechtziend of blind zijn. Ook de prestaties op het gebied van innovatie blijven niet onopgemerkt.

2019

De ‘vereniging Bartiméus Sonneheerdt’ is per 1 januari overgegaan in een stichtingvorm en gaat verder als Bartiméus Fonds. Bartiméus en Bartiméus Fonds hebben er samen voor gekozen om voortaan met hetzelfde logo en boodschap naar buiten te treden. We hebben immers dezelfde missie: wij geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen en ook mensen die slechtziend of blind zijn zich voluit kunnen ontplooien. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus. 100% leven.

2020

Bartiméus gaat haar dienstverlening en expertise organiseren in klantgroepen van mensen met een verschillende ondersteuningbehoefte: kind & jeugd, (jong) volwassenen, volwassenen met een meervoudige beperking en senioren. Een nieuw onderdeel van Bartiméus gaat zich helemaal richten op ondersteuning van bedrijven, overheidsorganisaties en (zorg) instellingen.