Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Bartiméus bestaat momenteel uit Julianne Meijers (voorzitter) en Jan Naaktgeboren (lid). Samen zijn zij eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, de beleidskaders, de aansturing van de leidinggevenden van de verschillende organisatie-onderdelen, voor de externe betrekkingen en bestuurlijke aangelegenheden. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor alle expertise en ondersteuning die Bartiméus biedt. Samen met alle andere medewerkers van Bartiméus zetten zij zich in zodat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. 

Maak kennis met Julianne Meijers en Jan Naaktgeboren. Hieronder stellen zij zich voor.

Julianne Meijers (voorzitter raad van bestuur)

Julianne Meijers is sinds november 2021 voorzitter van de raad van bestuur. Julianne heeft in haar bestuurlijke loopbaan ervaring opgedaan met verschillende portefeuilles, zowel op het gebied van kwaliteit van zorg als bedrijfsvoering.

Julianne: 'In mijn loopbaan ben ik geïnspireerd door de academische wereld en gegrepen door de gehandicaptenzorg. Bij Bartiméus komen die twee werelden samen. Een mooie organisatie met veel bevlogen medewerkers, waar 100% leven voor mensen met een visuele beperking voorop staat. Een organisatie waar bovendien veel aandacht is voor innovatie en technologie, die mensen met een visuele beperking kan helpen het leven te vergemakkelijken.'

Loopbaan

Voordat Julianne Meijers bij Bartiméus kwam, was ze bestuurder van Siza, een organisatie die mensen met lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen, autisme en niet-aangeboren hersenletsel ondersteunt. Ze heeft zich ingezet voor het ontwikkelen van gespecialiseerde ondersteuning voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast heeft ze lokale samenwerkingsverbanden opgezet om te voorkomen dat mensen met een beperking tussen wal en schip vallen en om hun kansen te vergroten op het gebied van onderwijs, werk en een eigen woning. Van 2016 tot 2021 was ze lid van het bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN).

Eerder was ze onder meer werkzaam bij UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Nevenfuncties

Naast haar werk bij Bartiméus vervult Julianne onderstaande functies:

  • lid van de CEG-commissie (Centrum Ethiek en Gezondheid, een samenwerkingsverband tussen de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Gezondheidsraad)
  • lid van de bestuursadviescommissie Maatschappelijke Beweging van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Jan Naaktgeboren (lid raad van bestuur)

Drs. Jan Naaktgeboren RC maakt sinds januari 2020 deel uit van de raad van bestuur. Jan komt uit de ziekenhuiswereld en heeft veel ervaring met zorgfinanciering. Mensen meekrijgen en verschillende disciplines met elkaar verbinden, is wat hem drijft.

‘Wat ik zo bijzonder vind aan onze organisatie, is dat er zó veel kennis en ervaring is op het gebied van leven met een visuele beperking. Daarin zijn we echt uniek. Bartiméus is erkend als expertise-organisatie. Al onze expertise en persoonlijke aandacht zetten we in, zo dat zoveel mogelijk mensen hier baat bij hebben. Dat mensen die slechtziend of blind zijn mee doen en mee blijven doen, kunnen blijven doen wat ze graag doen, zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Loopbaan

Voordat Jan Naaktgeboren werkte bij Bartiméus was hij manager Financiën en Informatievoorziening bij het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein.

Eerder was hij onder meer financieel directeur van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Daar was hij tevens direct contactpersoon voor de vereniging van huisartsen Medicamus. Dit met als doel het verhogen van de service aan huisartsen en het verbeteren van de zorg in de keten.

Voor zijn loopbaan in de zorg, was Jan werkzaam als bedrijfseconomisch specialist bij de gemeente Utrecht en de provincie Zuid-Holland.

Nevenfuncties

Naast zijn werk bij Bartiméus is Jan actief in de wijkgemeente van zijn kerk en vervult hij onderstaande functies:

Foto van Julianne Meijers en Jan Naaktgeboren
Julianne Meijers en Jan Naaktgeboren

Bezoldiging

De raad van toezicht is met de raad van bestuur een bezoldiging overeengekomen die valt binnen de normen van de Wet normering topinkomens.

Onkostenvergoeding

Jaarverslagen