Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Samenwerkingen

Wij willen bijdragen aan een goed leven voor mensen met een visuele beperking. En om dat te bereiken werken wij samen met andere organisaties. Samen werken we aan de beste ondersteuning voor mensen die slechtziend of blind zijn. Want samen sta je sterk en kunnen veel meer mensen bereikt worden en doelen behaald worden.

De samenwerkingsrelaties die wij hebben, zijn gericht op het bundelen van deskundigheid, gezamenlijke belangenbehartiging en het realiseren van optimale ondersteuning aan mensen met een visuele beperking. Zo heeft Bartiméus met diverse collega-instellingen overleg met de Oogvereniging om de maatschappelijke positie van mensen met een visuele beperking te versterken. En hebben we met meer dan 160 organisaties op het gebied van onderwijs, verpleging & verzorging, psychiatrie, revalidatie en cure & care, een samenwerkingsverband. Bartiméus verzorgt bij deze organisaties specifieke diagnostiek en behandeling en instructies aan medewerkers. De belangrijkste organisaties zijn:

Belangenorganisaties

Universiteiten en Universitaire Medische centra (UMC’s)

 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Radboud Universiteit
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC)
 • Academisch Medisch Centrum (AMC)

Samenwerkingsverbanden

Overheid, toezichthouder en zorgverzekeraars

 • CIZ als indicatieorgaan
 • Zorgkantoor Agis
 • Zorgkantoor Haaglanden
 • Zorgkantoor Achmea-Agis
 • Zorgkantoor VGZ
 • Zorgkantoor CZ
 • Zorgkantoor Menzis
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • VNG en individuele gemeenten
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Economische Zaken (EZ)
 • Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)