Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Iemand met een visuele beperking aannemen

Het hebben van werk draagt bij aan 100% leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Echter, minder dan 30% van de mensen met een visuele beperking werkt. Om de kansen op betaald werk te vergroten ondersteunt en stimuleert Bartiméus werkgevers bij het werven en in dienst nemen van iemand met een visuele beperking.

We denken graag mee over onder andere: 

  • Begeleiding bij het vinden van een geschikte kandidaat voor een functie. Onze checklist Dé Match voor werkgevers helpt werkgevers en HR-professionals te beoordelen of een blinde of slechtziende sollicitant geschikt is voor de openstaande vacature en of de functie wellicht met een kleine aanpassing passend te maken is. Meer over de checklist voor werkgevers lees je via de button onderaan deze tekst.

  • Informatie rondom subsidies en actuele wet- en regelgeving, zoals: de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet). 

  • Functiecreatie. Wil je graag werk aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? heb je last van werkdruk onder werknemers en zou je graag bepaalde werkzaamheden anders willen organiseren? We denken graag mee over de mogelijkheden met behulp van functiecreatie. Hierbij analyseren we de werkprocessen en geven we concreet advies over mogelijke taken, kosten & baten.

  • De juiste werkplekinrichting. Wat is er nodig om het werk goed te kunnen doen? Hoe moet de (digitale) werkplek goed ingericht worden zodat iemand optimaal kan (blijven) presteren? Het gaat hierbij om het in kaart brengen van benodigde computeraanpassingen en/of voorzieningen voor het lezen. Ook aandacht voor ergonomie is hierbij belangrijk.

  • Tips voor werken met collega’s die blind of slechtziend zijn. Ga vooral zelf in gesprek met je nieuwe collega.

  • Assessments en testen. We verzorgen loopbaanonderzoeken waarbij we kijken naar: persoonlijkheid, motivatie, capaciteiten en competenties. Hierbij werken we met psychodiagnostisch testmateriaal dat toegankelijk is gemaakt voor het werken met vergroting- en spraaksoftware en een brailleleesregel. Ook wordt er tijdsverlenging ingezet bij capaciteitentesten, ter compensatie van de verminderde detailwaarneming. Bovendien houden we bij de interpretatie van de resultaten rekening met de visuele situatie van de kandidaat. We verzorgen assessments in een aangepaste en toegankelijke omgeving. Door het creëren van de juiste omstandigheden kunnen de (reguliere) testen zelfstandig gemaakt worden en is de uitslag realistisch en niet gekleurd door het minder goed of niet kunnen zien. Ook kunnen we bestaand testmateriaal toetsen op toepasbaarheid voor de doelgroep.

Vragen of deskundig advies nodig?

Neem contact met ons op.