Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Ouderenzorg in een zorginstelling

In ouderenzorgcentra komt nog veel 'onzichtbare' slechtziendheid voor. Visuele problematiek bij een oudere wordt dan niet herkend als mogelijke oorzaak, wanneer het gevoel van welzijn afneemt.

Op deze pagina

Bartiméus ondersteunt ouderen en begeleiders in verpleeghuizen om hier beter mee om te gaan. Een enkele aanpassing kan soms zorgen voor een groot plezier. 

Visuele problemen bij ouderen

Slechtziendheid bij ouderen kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende visuele aandoeningen bij ouderen zijn: 

 • Cataract 
 • Diabetisch retinopathie 
 • Glaucoom 
 • Macula degeneratie 

Daarnaast zijn er ouderen met visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een beroerte of dementie bijvoorbeeld kunnen leiden tot stoornissen in de verwerking van visuele prikkels in de hersenen.

De onderstaande video geeft een beeld van praktijksituaties en oplossingen rondom visuele problematiek in een verpleeghuis. 

Meer over oogaandoeningen

Flyer Oogaandoeningen bij ouderen

We hebben een flyer gemaakt over de meestvoorkomende oogaandoeningen bij ouderen. Handig om uit te printen en bij de hand te houden.

Signaleringslijsten

Bij ouderen worden slechtziendheid en slechthorendheid niet altijd opgemerkt. Deze lijsten helpen om signalen van minder zien en horen te onderkennen.

Dagelijkse activiteiten

De visuele problemen kunnen grote gevolgen hebben voor dagelijkse en sociale activiteiten. Je voelt je bijvoorbeeld niet meer op je gemak bij een stukje lopen. Of het samen spelen van een spelletje lukt niet meer zoals voorheen. Bij slechtziende ouderen heeft één op vier depressieve klachten als direct gevolg van de achteruitgang in het zien. 

In verpleeghuizen worden slechtziendheid en waarnemingsproblemen niet altijd herkend, bijvoorbeeld omdat de visuele problemen heel geleidelijk toenemen. Of omdat een betrokkene dementerend is. 

Met de juiste diagnostiek ontstaan er echter vaak nieuwe mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Aanpassingen in het interieur, hulpmiddelen en begeleiding kunnen de kwaliteit van leven positief beinvloeden. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zo goed mogelijk kan blijven doen waar hij of zij plezier in heeft.  

Tips voor het laten deelnemen aan activiteiten

Ondersteuning ouderen en begeleiders

Ouderenzorgcentra kunnen onze expertise inzetten voor: 

 • Onderzoek en diagnostiek 
  Bij ouderenzorgcentra kan Bartiméus een signalerende functie hebben in het ontstaan van deze ouderdomsaandoeningen. Met name bij de groep dementerenden en de groep NAH-patiënten is slechtziendheid niet altijd goed te herkennen. Bartiméus kan onderzoek en diagnostiek uitvoeren op de locatie waar de cliënt woont of verblijft. 

 • Scholing en training 
  Wij verzorgen scholingen aan verzorgenden en verpleegkundigen om zorgprofessionals handvatten te geven om zo slechtziendheid bij de ouder wordende cliënt op tijd te herkennen en op in te spelen. 

 • Advies op gebied van verlichting en inrichting 
  In ouderenzorgcentra is goede verlichting en kleurgebruik voor de slechtziende cliënt van groot belang. Bartiméus kan hierin adviseren. 

Henriette van Heemstrahuis

Voor ouderen die slechtziend of blind zijn heeft Bartiméus in het Henriëtte van Heemstrahuis in Ermelo een mooie woonvoorziening

Meer over het Henriëtte van Heemstrahuis

Samenwerken met Bartiméus

Wilt u meer weten over mogelijke samenwerkingen? Neem contact op met Ine Woudstra, onze relatiebeheerder.