Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak last van visuele problematieken. Zij zien slecht, of wat zij zien verwerken de hersenen niet goed. Het percentage mensen met een verstandelijke beperking én een visuele aandoening is ongeveer 25%. Bij mensen met een verstandelijke én een motorische beperking ligt dit percentage maar liefst rond de 70%. Bartiméus wil er zijn voor alle mensen die blind of slechtziend zijn en/of een bijkomende beperking hebben, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Maak daarom gebruik van onze expertise. 

Het herkennen van slechtziendheid door u als professional bij mensen met een verstandelijke beperking kan erg lastig zijn. Cliënten gebruiken vaak geen gesproken taal en kunnen niet duidelijk maken dat ze minder goed kunnen zien. Ook compenseren mensen met een visuele stoornis hun gemis met hun gehoor, reuk, tast en geheugen. 

Kwaliteit van leven

Vaak worden gedragingen die terug te voeren zijn op slechtziendheid niet als zodanig herkend, maar aan de verstandelijke beperking toegeschreven. Als slechtziendheid niet wordt herkend, is de ondersteuning niet goed afgestemd met als gevolg een verminderd kwaliteit van leven voor deze cliënten. 

Hoe krijgt u meer zicht op slechtziendheid bij deze groep? En vooral hoe zorgen we er met elkaar voor dat zij, ondanks hun verstandelijke én visuele problemen, naar eigen vermogen, mee kunnen doen in de samenleving? Bartiméus werkt samen met zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, om zo samen slechtziendheid in beeld te brengen en de juiste zorg in te zetten. 

Voor zorginstellingen kunnen wij het volgende betekenen: 

Onderzoek en diagnostiek

Bij cliënten met een verstandelijke beperking voeren wij een visueel Functie Onderzoek (VFO) uit. Dit kan gebeuren op de locatie waar de cliënt woont of verblijft. De onderstaande video kunt u gebruiken om iemand met een verstandelijke beperking voor te bereiden op het onderzoek: 

Bekijk de diagnostische onderzoeken

Het onderzoek geeft de volgende testresultaten: 

 • De details die iemand nog kan onderscheiden; 
 • Het maximale gezichtsveld; 
 • De oogstand en oogbewegingen; 
 • Een oogheelkundige screening; 
 • Een screening op mogelijke cerebrale visusstoornissen. 

Dit onderzoek neemt circa 45 minuten per cliënt in beslag. Ook bij cliënten die niet eenvoudig te onderzoeken zijn, kunnen wij meestal nog een status bepalen. De resultaten ontvangt u kort daarna in een verslag. Bij het onderzoek ook gekeken naar de gehoorgegevens van de cliënt. Cliënten met een verstandelijke beperking hebben erg vaak problemen met zien én horen. Een beperking in horen en zien komt vaak voor, maar wordt ook vaak gemist. 

Geeft het VFO aanleiding tot behandeling, begeleiding en/of een hulpmiddel, dan volgt een vraagverduidelijkingsgesprek met de cliënt en zijn persoonlijk begeleider en/of een familielid. Zij krijgen een toelichting op de bevindingen en samen wordt het vervolgtraject uitgestippeld. Ook kunnen de mogelijkheden voor inzet van technologie dan besproken worden.

Begeleiding en advisering

Een vervolgtraject kan voor elke cliënt anders zijn en vindt meestal plaats in de vertrouwde omgeving, zowel in de woon-, werk- als schoolomgeving. U kunt hierbij onder andere denken aan: 

 • Oriëntatie en mobiliteitstraining; 
 • Advies bij (dag)activiteiten; 
 • Begeleiding bij computer- en/of internetgebruik; 
 • Brilgewenning; 
 • Training en scholing; 
 • Specialistische kennis op het gebied van doofblindheid én inzet van technologie.

Samenwerken met Bartiméus in het belang van uw cliënt(en)?

Neem contact op met onze relatiebeheerder Daphne van Helden