Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Beeldschermwerk en oogklachten

Uit onderzoek naar vermoeidheid bij werkende mensen met een visusbeperking komt naar voren dat visuele vermoeidheid een grote invloed op de algehele vermoeidheid heeft.

Visuele vermoeidheid is een geheel van klachten die mensen kunnen hebben als ze lang beeldschermwerk hebben gedaan, na een dag met fel licht of nadat ze op een andere manier visueel ingespannen bezig zijn geweest. De indruk bestaat dat veel mensen met een visusbeperking hier last van hebben – zelfs zoveel dat ze het niet eens meer noemen.

Als we kijken welke klachten deelnemers van ons onderzoek rapporteren, dan zien we de volgende gegevens: 

  • Vermoeide ogen: 88%
  • Druk op de ogen: 71%
  • Hoofdpijn: 65%
  • Waziger zien: 65%
  • Branderige ogen: 59%
  • Pijn aan de ogen: 35%
Close up van een gezicht en oog

Deze gegevens zijn aanleiding geweest om een project op te starten naar mogelijke interventies voor het verlagen van de visuele inspanning tijdens beeldschermwerk.

Onderstaande interventies zijn daaruit voortgekomen. Het is goed om te beseffen dat niet iedere interventie bij iedereen zal aansluiten. Je kunt ze zien als handreiking en bewustwording van de eventuele mogelijkheden die voor je kunnen bijdragen aan het verlagen van je algehele vermoeidheidsklachten die zijn ontstaan door visuele inspanning tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk.

Pauzesoftware

Zogenaamde pauzesoftware leert gebruikers routines eigen te maken en verschaft tips gerelateerd aan visuele vermoeidheid. Door regelmatig mentale en fysieke beweegmomenten (zogenaamde pitstops) en eigen pauzemomenten in te lassen, word je uitgedaagd om niet aan een stuk door te buffelen achter je beeldscherm. Uitgebreidere informatie betreft de invloed van Bartiméus op deze software lees je hier: Pauzesoftware in samenwerking met Bartiméus.

Maak nu gebruik van de gratis proefversie van 30 dagen:

Tips om visuele vermoeidheid te verminderen

Onze overige tips vind je in het document dat je hieronder kunt downloaden. In dit document vind je uiteenlopende tips die helpen om visuele vermoeidheid te verminderen. Bijvoorbeeld op het gebied van reizen, aanpassingen van je (woon)ruimte en het inzetten van digitale hulpmiddelen.