Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Deelnemen intervisie bijeenkomsten voor verlagen visuele inspanning

Ervaar je klachten tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk en heb je een visuele beperking? Dan willen we je vragen om deel te nemen.

Al enige tijd is Bartiméus actief met het project “Visuele inspanning en werk”. In dit project is de doelstelling om visuele inspanning tijdens beeldschermwerk te verminderen. Hiervoor testen wij verschillende oplossingen. Een daarvan in de inzet van intervisiebijeenkomsten.

De intervisiebijeenkomsten geven je inzicht in jouw persoonlijke werkgedrag. Op het gebied van gezondheid (o.a. muisgebruik, computerduur), beweging (o.a. zit-sta afwisselingen) alsmede vaardigheden (o.a. typevaardigheid, sneltoetsgebruik). Tijdens de intervisiebijeenkomsten hebben de deelnemers de mogelijkheid om elkaars ervaringen te delen en pijnpunten te herkennen en te erkennen.

De doelstelling van de bijeenkomsten is om tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk je visuele inspanning te verlagen. Door middel van een voor- en nameting zal er worden bepaald welke meerwaarde deze interventie voor jou heeft gehad. 

De bijeenkomsten zullen worden geleid door een arbeidsconsulent van Bartiméus/Werkpad. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van werken met een visuele beperking en zal waar nodig tips geven en/of doorverwijzen. In totaal zullen er 4 bijeenkomsten plaatsvinden.

Kortom, zou je het leuk en interessant vinden om mee te werken aan dit programma? Dan kun je je aanmelden via het mailadres sterkinwerk@bartimeus.nl.

Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met Elja Reijntjes.