Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Waarom innovatie in indoor navigatie

Mobiliteit is één van de belangrijkste thema’s in het leven van mensen die slechtziend of blind zijn. Dat blijkt uit onderzoek en uit de hulpvragen die bij Bartiméus binnenkomen.

Experts ‘oriëntatie en mobiliteit’ van Bartiméus adviseren en begeleiden dagelijks mensen met een visuele beperking in hun mobiliteit. Zij zijn gespecialiseerd in onderzoek en training in mogelijkheden, hulpmiddelen en gedragsstrategieën, zodat mensen met een visuele beperking zich zo zelfstandig mogelijk van A naar B kunnen bewegen.

Beperkingen in mobiliteit

  • Ruim 70% van de mensen die slechtziend of blind zijn, heeft problemen met mobiliteit (reizen en verplaatsen).  
  • 69% geeft aan op dit moment al navigatiehulpmiddelen te gebruiken, tegenover 31% die dat (nog) niet doet. 
  • Onnauwkeurigheid van bestaande navigatie apps is een belemmering.
  • De toegankelijkheid van openbare gebouwen is een groot probleem. Vooral senioren ervaren hier problemen mee.   
  • Grootste uitdagingen die ze hierbij ervaren zijn: het vinden van een specifieke ruimte en weten waar je bent (oriënteren).  

Top 3 ergernissen bij het betreden van gebouwen

  1. Afhankelijk zijn van anderen  
  2. Verdwalen in een onbekend gebouw  
  3. Onnodig tijd en energie verspillen en tegen obstakels aanlopen  

Kortom: Er is behoefte aan een nauwkeurig hulpmiddel waarmee je efficiënt en veilig zelfstandig je weg kunt vinden in een gebouw.

Toegankelijkheid

Bartiméus zet zich in voor een toegankelijke samenleving, zowel digitaal als fysiek en neemt het voortouw voor mensen die slechtziend of blind zijn. Innovatie in indoor navigatiemiddelen levert hier een bijdrage aan. Als expertise-organisatie hebben we de gespecialiseerde kennis op het gebied van technologie en mobiliteit in huis. Onze adviseurs en ervaringsdeskundigen adviseren bedrijven en overheidsorganisaties om hun gebouwen en digitale kanalen beter toegankelijk te maken voor klanten met een (visuele) beperking. Zij brengen de toegankelijkheid van fysieke locaties en ICT middelen in kaart, geven advies over de inrichting en ondersteunen bij de implementatie. 

Meer weten?

Wil je meer weten over indoor navigatie en de mogelijkheden voor je eigen organisatie? Of heb je een andere vraag?