Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Congenitaal Rubella Syndroom

Het Congenitaal Rubella Syndroom (CRS) kan leiden tot ernstige slechtziendheid, gehoorproblemen en andere aandoeningen. CRS kan ontstaan wanneer een zwangere vrouw besmet raakt met het rodehond-virus. Sommige verschijnselen zijn er direct na de geboorte, andere enkele of vele jaren later.

Als een zwangere vrouw besmet raakt met rodehond, kan het ongeboren kind geïnfecteerd raken. Dat veroorzaakt verschillende afwijkingen: het Congenitaal Rubella Syndroom. Vooral als de besmetting plaatsvindt in de eerste 16 weken van de zwangerschap, ontstaat schade.

Sinds de invoering van inentingen tegen rodehond komt de ziekte veel minder voor. Per jaar komt het minder dan vijf keer voor in Nederland, maar bij groepen mensen die zich niet laten inenten, breekt af en toe nog een epidemie uit.

Verschijnselen CRS

Het overgrote deel van mensen met het CRS heeft afwijkingen aan de oren en ogen, die na verloop van tijd kunnen verergeren. Bij een combinatie van problemen in het horen en zien spreken we ook wel van doofblindheid. Daarnaast komt bij meer dan de helft van mensen met CRS een aangeboren hartafwijking voor, die later complicaties kan geven.

Een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en depressie komen veel voor bij CRS. Verder onder meer slaapproblemen, groeistoornis, menstruatieproblemen, suikerziekte (diabetes), de ontwikkeling van epilepsie op latere leeftijd en autisme.

Gevolgen voor het zien

  • Verhoogde oogdruk (glaucoom)
  • Staar (cataract)

Behandeling en mogelijkheden

Bij Bartiméus wonen mensen met een verstandelijke beperking en CRS. Zij wonen voornamelijk op de zogenaamde doofblindenwoningen. Ze krijgen vaak doofblind-specifieke dagbesteding die past bij hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast begeleidt Bartiméus mensen met CRS en een verstandelijke beperking binnen andere organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Als zulke organisaties de specialistische zorg voor mensen met doofblindheid niet kunnen bieden, kan de cliënt verhuizen naar een doofblindenwoning bij Bartiméus.

Lees meer over wonen bij Bartiméus

Websites met meer info