Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Senioren Ambulant

De Cliëntenraad Senioren Ambulant behartigt de belangen van senioren met een visuele beperking die ambulant worden begeleid door Bartiméus. Daarnaast willen wij er zijn voor oud-cliënten en toekomstige cliënten.

Visie

Wij vinden het belangrijk zo vroeg mogelijk mee te kunnen denken en inspraak te hebben op besluiten die de organisatie neemt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten de zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben.

De Cliëntenraad Senioren Ambulant bestaat uit raadsleden met een visuele beperking. De cliëntenraad denkt mee vanuit eigen inzichten en ervaring over onderwerpen die van belang zijn voor de klantgroep Senioren. Het gaat over de ambulante begeleiding, de begeleiding bij je thuis of op het werk.

Onderwerpen die in deze raad besproken kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

 • werk (betaald of vrijwilligerswerk)
 • zelfstandig wonen
 • cliënttevredenheid
 • wachtlijsten
 • huisvesting van de organisatie
 • het belang van de inbreng van ervaringsdeskundigen bij het aanbod van de ambulante dienstverlening.

Raadsleden

 • Bea Keuper (voorzitter)
 • Jan Huybers (vice-voorzitter)
 • Ger Blom
 • Willem van den Brand
 • mr. Joop van de Pas
 • Attila van den Berg

De Cliëntenraad Senioren Ambulant heeft een vacature? Interesse? Klik dan op deze link: Lid Cliëntenraad Senioren Ambulant.

Raadsleden stellen zich voor (PDF)

Speerpunten

De Cliëntenraad Senioren Ambulant heeft voor 2023 een aantal speerpunten opgevoerd die vanuit het veld als zeer wenselijk naar voren zijn gekomen.

Enkele van deze onderwerpen zijn:

 • De betekenisvolle rol van de ervaringsdeskundige gedurende het te lopen traject voor de cliënt die dit wenst;
 • Vergroting van de dienstverlening binnen zorginstellingen;
 • Optimalisering van de toegankelijkheid van de binnen- en buitenruimte op locaties van de organisatie;
 • Programma aanbod voor 65+’ers op alle locaties toegepast;
 • Betrokkenheid bij planvorming en realisatie van grote overstappunten OV.

Voor verdere uitwerking van ons werk verwijzen we naar het Werkplan 2023 onder de rubriek Verslagen

Verbeterpunten?

Heb je verbeterpunten of opmerkingen over algemene zaken die betrekking hebben op de dienstverlening van Bartiméus? Bijvoorbeeld wachtlijsten of toegankelijkheid van een locatie? Dan kan je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad Senioren Ambulant. Stuur een e-mail naar: clientenraadseniorenambulant@bartimeus.nl.

Heb je klachten over jouw specifieke, persoonlijke situatie? Bespreek deze met je casemanager of maak het kenbaar via de enquête die je na afronding van je revalidatietraject wordt aangeboden.

Verslagen