Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Senioren Ambulant

De Cliëntenraad Senioren Ambulant behartigt de belangen van senioren met een visuele beperking die ambulant worden begeleid door Bartiméus. Daarnaast willen wij er zijn voor oud-cliënten en toekomstige cliënten.

Visie

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is in de wet Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz) vastgelegd. De Cliëntenraad maakt het mogelijk dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers mee kunnen praten binnen Bartiméus.

De CRSA vindt het belangrijk zo vroeg mogelijk mee te kunnen denken en inspraak te hebben bij besluiten die de organisatie neemt. Samen kunnen wij er voor zorgen dat jij als visueel beperkte de juiste revalidatie aangeboden krijgt die het mogelijk maakt dat jij zelfstandig en zelfredzaam het leven voor de volle 100% kunt blijven leven op een wijze die bij jou past.

Wat we doen

De Cliëntenraad Senioren Ambulant (CRSA) wordt gevormd door leden met een visuele beperking. De leden van de CRSA behartigen de belangen van de senioren van Bartiméus op het onderdeel ambulant. Ambulant wil aangeven dat het geen bewoners zijn van Bartiméus, maar cliënten die diensten afnemen.

De leden adviseren de klantgroep manager over alle onderwerpen die voor de senioren van belang zijn. De klantgroep manager kan vragen om een advies, maar de raad kan ook zelf onderwerpen ter sprake brengen die te maken hebben met de dienstverlening van de organisatie die de cliënt rechtstreeks raken. Onderwerpen die nu onze aandacht vragen zijn bijvoorbeeld het dit jaar in te voeren no-show beleid, de inzet van ervaringsdeskundigen, het belang van lotgenotencontact en groepstrainingen op locatie. De raad denkt daarbij vanuit eigen inzichten en ervaringen mee. Voor alle duidelijkheid: de cliëntenraad richt zich altijd en alleen op het algemeen belang van cliënten en hun naasten.

Leden van de raad

 • Bea Keuper (voorzitter)
 • Jan Huybers (vice-voorzitter)
 • Ger Blom
 • Joop van de Pas
 • Attila van den Berg

De cliëntenraad heeft op dit moment twee vacatures. Interesse? Klik dan op deze link: Lid Cliëntenraad Senioren Ambulant.

Raadsleden stellen zich voor (PDF)

Speerpunten

De raad heeft voor 2024 de volgende aandachtsgebieden opgevoerd:

 • PR en Communicatie; kartrekker: Joop van de Pas
 • Dienstverlening in zorginstellingen Vitalis (Noord-Brabant/Limburg); kartrekker: Jan Huybers
 • Huisvesting/Toegankelijkheid binnen- en buitenruimte van locaties; kartrekkers: Ger Blom en Attila van den Berg
 • High tech en ‘Anders organiseren van zorg’; kartrekker: Ger Blom
 • Programma aanbod ‘Gereedschapskist 65+’ op alle locaties; kartrekker: Bea Keuper
 • Betrokkenheid bij planvorming en realisatie van grote overstappunten OV. Waar mogelijk in samenwerking met Accessibility; kartrekkers: Attila van den Berg en Ger Blom

Verbeterpunten?

Heb je verbeterpunten of opmerkingen over algemene zaken die betrekking hebben op de dienstverlening gericht op senioren van Bartiméus? Dat kan gaan over de wachtlijsten, de wachttijden, de toegankelijkheid van een locatie, etc. Dan kan je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de raad. Stuur in dat geval een e-mail naar: clientenraadseniorenambulant@bartimeus.nl.

Heb je klachten over jouw specifieke, persoonlijke situatie? Bespreek deze met je casemanager of maak het kenbaar via de enquête die je na afronding van je revalidatietraject wordt aangeboden.

Verslagen, documenten en nieuwsbrieven