Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Maak kennis met Lonneke Bremekamp, cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor volwassenen en senioren

Net als in andere verpleeg- en verzorgingshuizen wonen er in het Henriëtte van Heemstra Huis senioren met een geriatrische aandoening, zoals dementie. Het kan voorkomen dat deze bewoners onvrijwillige zorg krijgen. Vanaf maart 2022 geven we die zorg volgens de regels van de Wet Zorg en Dwang (Wzd).

Icoon Wzd

Cliënten en vertegenwoordigers kunnen voor alles met betrekking tot onvrijwillige zorg bij Lonneke terecht: ‘Soms zijn het vragen, bijvoorbeeld om te achterhalen wat hun rechten zijn. Het gebeurt ook dat mensen zich melden met onenigheid over onvrijwillige zorg. In beide gevallen bied ik ondersteuning’.

Cliënten en vertegenwoordigers die een vraag, klacht of probleem hebben over onvrijwillige zorg, kunnen contact met me opnemen

Zo kan het zijn dat een bewoner met dementie z’n dagelijkse wandelingetje niet meer zelfstandig mag maken, terwijl hij dat wel wil. Lonneke kan de cliënt of verwant dan helpen: ‘Ik kan bijvoorbeeld achterhalen waarom dat wandelingetje niet meer mag, en vragen wat het gevaar is’. Een ander voorbeeld is een cliënt die niet meer mag roken: ‘Een cliënt of zijn vertegenwoordiger kan zich afvragen waarom dat niet meer mag. Voor dit soort kwesties kunnen ze bij mij terecht’. 

Vertrouwelijk

Alles dat een cliënt of vertegenwoordiger met Lonneke deelt is vertrouwelijk: ‘Ik sta naast ze en ben er om hun stem te versterken. Ik bied een luisterend oor, ben oordeelsvrij en ondersteun cliënten bij vragen en hoe ze deze kunnen formuleren naar de zorgmedewerkers’.

Ik sluit aan bij de behoeftes die een cliënt heeft

Soms is een luisterend oor al voldoende. Als een cliënt behoefte heeft aan meer geeft Lonneke aan wat de mogelijkheden zijn: ‘Ik vertel welke rechten een cliënt heeft en vraag wat hij zelf wil. Bij die behoefte sluit ik dan aan. Zo kan het voorkomen dat ik naar een cliënt toega om verder te praten. En als een cliënt aangeeft dat hij met de zorginstelling in gesprek wil gaan, dan kan ik advies geven. Als de cliënt of verwant wil dat ik meega naar het gesprek, dan kan ik hem daarin bijstaan’.

Onafhankelijk

Lonneke werkt als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd vanuit het LSR, het Landelijk Steunpunt medezeggenschap. De Wzd schrijft namelijk voor dat cliëntenvertrouwenspersonen onafhankelijk moeten zijn, Lonneke mag dus niet voor Bartiméus werken. Via het LSR is ze wel aan Bartiméus gebonden en kan ze opkomen voor de belangen van cliënten en vertegenwoordigers: ‘Als ik bij Bartiméus zou werken, dan zou er altijd iets van een belang zijn. Dat is nu niet zo’.

Het is goed als zorgverleners zich afvragen waarom ze gedwongen zorg toepassen. En als ze kijken of het ook anders kan

Lonneke vindt haar werk geslaagd als de cliënt of vertegenwoordiger gehoord wordt en als het daarna weer leefbaar is: ‘Wat ik heel mooi vind is als er wordt gekeken naar andere mogelijkheden. De essentie van ons werk is dat er zo min mogelijk gedwongen zorg wordt gegeven. Daardoor zien zorgprofessionals mogelijkheden en ze zijn een stuk bewuster over de gedwongen zorg. Het is belangrijk dat er wordt gezocht naar een manier waarop zorgverleners en cliënten of vertegenwoordigers elkaar kunnen vinden. Daarin kan ik van betekenis zijn, juist omdat ik onafhankelijk ben’.

Bartiméus

Lonneke is vanuit het LSR cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bij meerdere zorgorganisaties, Bartiméus is nieuw voor haar: ‘Ik heb al wel kennis gemaakt. De teamleider van het Henriëtte van Heemstra Huis heeft mij rondgeleid op alle locaties in Ermelo en ik mocht aansluiten bij de vergaderingen zodat ik me kon voorstellen aan de medewerkers.

Lonneke heeft gemerkt dat Bartiméus heel welwillend en vriendelijk is: ‘Het is een organisatie die graag klaarstaat en meedenkt. Dat vind ik goed om te zien. Hopelijk zie ik dat ook terug in de zorg die ze leveren. De combinatie van een visuele beperking en dementie lijkt me erg pittig. Als ik daar iets in kan betekenen, dan zou ik dat hartstikke mooi vinden’.

Lonnekes achtergrond

Voordat Lonneke Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd was, werkte ze als hulpverlener in de zorg: ‘Ik heb gewerkt met (licht) verstandelijk beperkte mensen die daarnaast psychiatrische aandoeningen hadden en in de ouderenzorg. Daar had ik ook te maken met visueel beperkte bewoners en met mensen met dementie’.

Lonneke vond het altijd al fijn als ze een cliënt een stem kon geven. Als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan ze daarin meer betekenen dan in haar werk als hulpverlener: ‘In deze functie kun je volledig naast de cliënt staan. Daarom ben ik dit werk gaan doen. Het leukste van mijn werk als cliëntenvertrouwenspersoon is dat ik een cliënt vanuit een objectieve positie kan helpen zodat hij de best passende zorg krijgt. Veel dingen gaan al goed, dan ben ik niet nodig. Maar voor andere situaties is het wel heel belangrijk dat er een cliëntvertrouwenspersoon is. Een cliënt is altijd loyaal aan de zorg die hij krijgt. Daar is hij immers van afhankelijk. Als je dan iemand anders kunt vertrouwen, mij in dit geval, en je kunt je zorgen delen, dat vind ik het mooiste. Hoeveel moed moet je wel niet hebben om je zorgen over de zorg die je krijgt, bespreekbaar te maken. Het gaat wel om je woonplek, dat wordt wel eens onderschat’.

Lonneke heeft de post-HBO opleiding Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang gevolgd en is ingeschreven in het Register Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. 

Contact 

Lonneke werkt op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt haar op die dagen telefonisch bereiken via 06 15 58 05 47. Op andere werkdagen kunt u het LSR bellen tijdens kantooruren via 088 20 15 900. Een collega neemt het dan van Lonneke over. Of via e-mail: L.Bremekamp@hetlsr.nl

Download de flyer voor cliënten en vertegenwoordigers