Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Wzd-commissie houdt toepassing Wzd in de gaten

Zo’n drie maanden geleden zijn we gaan werken volgens de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet helpt ons om onvrijwillige zorg alleen te geven als het echt noodzakelijk is.

Icoon Wet zorg en dwang

Inmiddels werken steeds meer teams volgens de Wzd en willen we de toepassing van de wet duurzaam verankeren. Daarom hebben we de Wzd-commissie opgericht.

Wat doet de Wzd-commissie?

De Wzd-commissie heeft twee kerntaken: signaleren en adviseren. Als signalerend orgaan houdt de Wzd-commissie de uitvoering en het beleid van de Wzd bij Bartiméus in de gaten. Daarbij gaat het om de grote lijnen: is er sprake van continuïteit? Zijn beleid en uitvoering op orde? Wat zijn de uitkomsten van de halfjaarlijkse evaluaties?

Als de Wzd-commissie zaken signaleert die om actie vragen, dan geeft de Wzd-commissie gevraagd en ongevraagd advies aan de managers of de raad van bestuur. 

De Wzd-commissie bestaat momenteel uit deze leden:

  1. Jesse Jansen – Beleidsadviseur & (technisch) voorzitter
  2. Claudia van Alfen – Arts Verstandelijk Gehandicapten & Wzd-functionaris
  3. Hilde Zevenbergen – Senior Gedragsdeskundige VMB & Wzd-functionaris
  4. Rachelle Boone – Gedragsdeskundige VMB
  5. Karin te Nijenhuis – Teamleider VMB
  6. Pauline Jaegers - Coördinerend Begeleider VMB
  7. Marij van Langen – Manager klantgroep VMB

Over de commissieleden

Alle commissieleden, behalve de voorzitter, werken bij de klantgroep Volwassenen met een meervoudige beperking (VMB). Dat komt omdat alleen deze klantgroep nu nog werkt volgens de Wzd. Zodra de wet ook bij de klantgroepen Volwassenen, Senioren en Kind & Jeugd is geïmplementeerd, nemen er vanuit die klantgroepen ook medewerkers plaats in de Wzd-commissie. Marij van Langen is tijdelijk lid, na de opstartfase zal zij de commissie verlaten. Verder is er op dit moment een vacature voor een tweede CB’er. 

Jesse Jansen, Claudia van Alfen, Hilde Zevenbergen en Rachelle Boone zijn ook lid van de Wzd-werkgroep. Die werkgroep zorgt voor de invoering van de Wzd bij Bartiméus. Nu de implementatie bij de klantgroep VMB achter de rug is, bouwt de werkgroep haar werkzaamheden af. De vier werkgroepleden zetten hun Wzd-expertise nu in voor de Wzd-commissie. Voor Claudia en Hilde is het lidmaatschap van de Wzd-commissie onderdeel van hun taak als Wzd-functionaris. Rachelle en Jesse zitten in de commissie omdat ze graag verder bijdragen aan goede zorg en veilige vrijheid voor iedereen.

Iedereen in een team kan nu meedenken. Daardoor ontstaan creatieve ideeën.

Voor Rachelle is het een logische stap om haar opgedane kennis in te zetten voor de Wzd-commissie: ‘Ik vind het mooi om te zien dat teams nu met creatieve ideeën komen om onvrijwillige zorg prettiger te maken voor cliënten. Ik draag daar graag verder aan bij.’ Lees hier wat Rachelle eerder vertelde over de manier waarop de Wzd het belang van cliënten vooropzet.

Jesse Jansen ziet het continueren van de ingezette ontwikkeling als de belangrijkste opdracht voor de Wzd-commissie: ‘We moeten de komende jaren de juiste impulsen blijven geven. Iedereen is nu creatief, maar dat moet ook over vijf jaar nog zo zijn.’

Hoe werkt de Wzd-commissie?

De Wzd-commissie komt iedere zes tot acht weken bij elkaar. De leden bespreken dan de signalen die ze krijgen en ze overleggen over de stappen die gezet moeten worden. De commissieleden krijgen signalen over Wzd-kwesties op verschillende manieren. Omdat ze zelf in de zorg werken, signaleren ze vanaf de werkvloer al het nodige. Claudia en Hilde krijgen daarbij vanuit hun rol als Wzd-functionaris ook signalen. Tenslotte kunnen CB’ers ook contact opnemen met de Wzd-commissie als er kwesties zijn.

Als cliënten Wzd-vraagstukken hebben, kunnen ze die aankaarten tijdens de Zorgplanoverleggen (ZPO’s) of ze voorleggen aan de Wzd-cliëntvertrouwenspersonen Barry Nugteren en Lonneke Bremekamp. Op die manier komen kwesties vanuit cliënten bij de Wzd-commissie. Ook de cliëntenraad kent de weg naar de Wzd-commissie.

Dankzij de cliëntenraad weten we dat er zorgen zijn over de bezetting op de werkvloer.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Wet zorg en dwang? Bekijk dan onze Wzd-pagina, hier staan ook eerdere artikelen over de Wzd. Met vragen kun je terecht bij je contactpersoon bij Bartiméus en je kunt ons mailen via wzd@bartimeus.nl.