Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Onvrijwillige zorg

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat over onvrijwillige opnames en onvrijwillige zorg voor mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking. De wet is er om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent dat er alleen sprake mag zijn van onvrijwillige zorg als het echt niet anders kan.

Onvrijwillige zorg bij Bartiméus

Bij Bartiméus hebben we met de Wzd te maken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Soms moeten we hen zorg verlenen terwijl ze dat niet willen, bijvoorbeeld als ze een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving zijn.  

Onvrijwillige zorg komt voor bij jong en oud en op alle plekken die je kunt bedenken. Wij hebben er het meest mee te maken bij onze bewoners met een meervoudige verstandelijke beperking. Bij onze senioren komt het ook voor, maar in mindere mate. Verder kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg op andere plekken, bijvoorbeeld op onze scholen. 

De Wzd bestaat sinds 2020. Vorig jaar hebben we de zorg op onze woningen voor mensen met een meervoudige verstandelijke beperking helemaal ingericht volgens de regels van de Wzd. Op dit moment voeren we de nieuwe werkwijze in op onze woningen voor senioren. Daarna volgt de implementatie op andere plekken, bijvoorbeeld op onze dagbestedingslocaties en scholen. 

Wet zorg en dwang: Goede zorg en veilige vrijheid voor iedereen

Ervaring met onvrijwillige zorg

Binnen Bartiméus hebben verschillende mensen inmiddels ervaring met onvrijwillige zorg. Medewerkers die zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke meervoudige beperking werken sinds 2021 volgens de regels van de Wzd. Daarnaast hebben we een projectgroep die zorgdraagt voor het invoeren van de wet op andere plekken binnen Bartiméus. En er zijn cliënten en vertegenwoordigers die kunnen meepraten over onvrijwillige zorg. Hieronder staan alle artikelen die hierover verschenen.  

Vragen over onvrijwillige zorg?

Heb je vragen over onvrijwillige zorg bij Bartiméus? Laat het ons weten.

Stel je vraag over onvrijwillige zorg

Documenten