Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Een diagnose, en dan?

Heeft je kind een diagnostisch onderzoek achter de rug? Dan bespreken we zo snel mogelijk met jullie de uitslag daarvan. Samen kijken we naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld het vervolgtraject, een vervolgonderzoek en/of een passende behandeling bij de oogaandoening. Maar ook: hoe gaat het nu verder, wat is er mogelijk in de toekomst? 

Uitslag en nagesprek

Na afloop van de oogonderzoeken volgt er een gesprek waarin de oogarts de bevindingen met jullie deelt. In dit gesprek bespreken we:  

 • De resultaten van het onderzoek. 
 • De diagnose en wat die betekent (wat is er aan de hand, is het erfelijk?). 
 • De prognose (hoe kan het in de toekomst gaan?). 
 • Het vervolgtraject (eventueel aanvullend oogheelkundig onderzoek en/of behandeling, herhalingsonderzoek). 
 • Eventuele verwijzing naar een andere specialist, bijvoorbeeld neuroloog of kinderarts. 

Omdat de uitslag van een diagnostisch onderzoek veel impact kan hebben op het leven van zowel het kind als de ouders, is er na het uitslaggesprek een gesprek met één van onze gz-psychologen. In dat gesprek bespreken we bijvoorbeeld:   

 • Hoe is de onderzoeksdag verlopen? Hoe ging het? 
 • Zijn de ouders meer te weten gekomen? Hebben de onderzoeksbevindingen meer duidelijkheid gegeven?  
 • Alle vragen kunnen stellen aan de oogarts en orthoptist?  
 • Wat betekent deze informatie/deze diagnose voor ouder(s) en kind? 
 • Waar hebben de ouders behoefte aan? Wat kan Bartiméus betekenen? Zijn er op dit moment hulpvragen voor thuis, school of een andere setting waar het kind naar toe gaat (bijvoorbeeld een peutergroep, kinderdagverblijf, revalidatiecentrum)? 
 • Is er behoefte aan de inzet van een vervolgtraject (verder onderzoek en behandeling) vanuit het Kind-Jeugdteam van Bartiméus? 

Het behandel- en begeleidingstraject

Wanneer er een oogaandoening en/of visuele beperking wordt vastgesteld bij je kind, is een behandel en/of begeleidingstraject vaak een logische volgende stap. Dit traject richt zich op het leren verwerken van en omgaan met een visuele beperking en het aanleren van vaardigheden. Onze professionals doen dit door onderzoek, persoonlijk advies, ondersteuning en door het delen van kennis. Samen zoeken we naar de beste vorm van ondersteuning voor het kind en de ouder(s), de familie en andere betrokkenen, bijvoorbeeld de school. 

Wij kunnen voor kinderen en jongeren ambulante begeleiding thuis inzetten, op school, kinderdagcentra, de (therapeutische) peutergroep en in de revalidatiecentra. Denk aan: 

 • Advies over bij de visuele beperking passende omgevingsvoorwaarden, aanpassingen, hulpmiddelen, compensatiestrategieën en omgangsvoorwaarden. 
 • Advies op het gebied van geschikt spelmateriaal en stimulering van de algehele ontwikkeling van je kind. 
 • Stimulering van gebruik van andere zintuigen.  
 • Psycho-educatie (voor kind/jongere, gezin, en school). 
 • E-health voor kinderen en jongeren. 
 • Psychologische behandeling. 
 • Ouderbegeleiding, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, omgaan met een kind met een visuele beperking in het gezin, verliesverwerking, ouderschap met een visuele beperking.  
 • Mobiliteitstraining (fietsen, verkeersdeelname, reizen met openbaar vervoer). 
 • Vrijetijdsbesteding en sport.  
 • Praktische zelfredzaamheid. 
 • Computer- en tabletgebruik en digitale toegankelijkheid. 
 • Advisering aan teams, zoals professionals in de kinderrevalidatie, kinderdagcentra. 
 • Kennisoverdracht door scholing. 

In Doorn hebben wij een therapeutische peutergroep. En Bartiméus heeft speciaal onderwijs scholen voor kinderen met een visuele beperking (cluster 1 scholen) waaronder:  

 • Lochem: speciaal onderwijs voor kinderen (4 tot 12 jaar) met een visuele beperking.  
 • Zeist: speciaal onderwijs én voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. 
 • Doorn: speciaal onderwijs én voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met een meervoudige (visuele) beperking. 

Komt iedereen in aanmerking voor behandeling en begeleiding?

Voor het maken van een afspraak voor je kind heb je een verwijzing nodig. Nog niet eerder bij ons geweest? Dan hebben wij een verwijsbrief nodig van een medisch specialist, bijvoorbeeld een oogarts. Al wel bij ons bekend? Dan volstaat een verwijzing van de huisarts. 

Vergoeding

Komt je kind in aanmerking voor behandeling en/of begeleiding en heb je een verwijzing van een medisch specialist? Dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten. 

Voor cliënten bij Bartiméus van 18 jaar en ouder vallen de kosten van het gehele traject vanaf aanmelding onder de basisverzekering. Hierbij wordt het eigen risico aangesproken. Dit geldt niet voor cliënten onder de 18 jaar. Voor hen geldt geen eigen risico. Wil je meer weten over de voor jullie geldende vergoeding? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Of met Bartiméus.