Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Werkgevers en arbodiensten

Door onze kennis op het gebied van de visuele beperking gecombineerd met onze jarenlange ervaring met loopbaanadvies en begeleiding van mensen naar en in werk, kunnen wij werkgevers een unieke dienstverlening bieden.

We treden op als sparringpartner voor de werkgever en kunnen snel schakelen met de bedrijfsarts en de juiste interventies inzetten. Met alle vragen over personeel met een visuele beperking ben je bij ons aan het juiste adres.

Iemand met een visuele beperking aannemen

Het hebben van werk draagt bij aan 100% leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Echter, minder dan 30% van de mensen met een visuele beperking werkt. Om de kansen op betaald werk te vergroten ondersteunt en stimuleert Bartiméus werkgevers bij het werven en in dienst nemen van iemand met een visuele beperking. We denken graag mee.

Lees meer over iemand met een visuele beperking aannemen

Voorkomen van uitval en verhogen duurzame inzetbaarheid

Wanneer je iemand in dienst hebt met een visuele beperking dan is het belangrijk om tijdig oog te hebben voor het voorkomen van problemen. Bovendien ontwikkelen de meeste mensen pas op latere leeftijd een visuele beperking dus veel werknemers krijgen te maken met achteruitgang van het gezichtsvermogen als ze nog aan het werk zijn.

Lees meer over duurzame inzetbaarheid

Nieuw loopbaanperspectief

Wanneer een werknemer vastloopt in zijn werk, niet de ontwikkeling doormaakt die je graag zou willen, of andere problemen op de werkvloer ondervindt, dan kun je met behulp van een arbeidsconsulent of jobcoach verschillende diensten inzetten om de situatie te verbeteren. We kijken graag samen naar de beste oplossing.

Wanneer het functioneren niet kan worden verbeterd, er sprake is van ziekte of langdurig ziekteverzuim. Of wanneer het werk niet geschikt blijkt voor de werknemer. Dan zijn er verschillende trajecten waarmee we kunnen helpen om de werknemer te laten re-integreren of een andere passende oplossing te vinden. We adviseren u graag.

Lees meer over hoe wij kunnen helpen bij nieuw loopbaanperspectief

Outplacement

Ondersteuning en begeleiding naar werk dat past

Organisaties veranderen en reorganiseren. Dit kan het werken voor een medewerker met een visuele beperking lastiger maken. Soms betekent dit dat je gedwongen afscheid van een medewerker moet nemen. In dergelijke ingrijpende situaties kunnen we via een programma van outplacement voor begeleiding zorgen en samen met de medewerker kijken naar de mogelijkheden om nieuw en passend werk te vinden. Bij een outplacement traject ligt de focus veelal op ander werk buiten de organisatie, maar wel passend bij de visuele beperking. In overleg met werkgever en werknemer komen we tot een individueel plan van aanpak gericht op mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Hoe kan ik mijn visueel beperkte medewerker als gevolg van boventalligheid, re-organisatie of disfunctioneren begeleiden naar ander werk buiten de organisatie?

Inclusief werkgeverschap

Wil je als organisatie kansen bieden aan mensen met een visuele beperking of aan talent met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar weet je niet waar je moet beginnen of wat er nodig is om als werkgever écht inclusief te worden? Hoe zet je de eerste stappen naar meer diversiteit en inclusie? Hoe schep je de juiste randvoorwaarden om je werknemers te kunnen behouden op het moment dat ze tijdens hun loopbaan te maken krijgen met bijvoorbeeld een visuele beperking? Als organisatie kan je op verschillende manieren werken aan diversiteit en inclusie. Bartiméus kan hierbij ondersteunen door gericht advies en een divers aanbod van scholingen. We gaan hierover graag in gesprek.

We werken hiervoor samen met onze collega’s van Accessibility. 

In gesprek hierover?

Neem contact op met onze collega’s van Accessibility.

Scholing & trainingen

Bartiméus biedt (geaccrediteerde) scholing- en bijscholingsdagen voor diverse professionals werkzaam bij arbodiensten, re-integratie- en verzekeringsbedrijven.

Werken met een visuele beperking kost nu eenmaal extra energie en kan tot overbelasting leiden. In de training ‘Energiemanagen op het werk’ gaan we samen met uw medewerken aan de slag met het aanleren van andere manieren van werken. Lees meer in de Leaflet 'Energie managen in je werk'. Deze kun je gratis downloaden via de knop hieronder.

Download de leaflet 'Energiemanagen op het werk' (PDF)